Zpomalovací retardéry vám umožní regulovat místní rychlost provozu

Mezi řidiči nepatří rozhodně mezi oblíbené, ale v některých případech je jejich využití nevyhnutelné. Je to zejména tam, kde na klasické dopravní značky řada neukázněných řidičů nebere zřetel. Potom jsou také kritická místa v okolí škol, dětských hřišť nebo v obytných zónách, kdy zkrátka nelze přizpůsobení rychlosti jízdy vynutit jiným vhodným způsobem než terénní překážkou ve vozovce.

Kontrola nad rychlostí projíždějících vozidel

Terénní nerovnost na vozovce je pro každého řidiče samozřejmě nepříjemná a opravdu každého pak donutí zpomalit. Do značné míry se jedná o represivní prvek, ale někdy to prostě jinak nejde. K tomuto účelu se samozřejmě využívají zpomalovací prahy, někdy označované také jako retardéry. Těchto prvků je více druhů, v zásadě je můžeme rozlišit na dva základní typy. Ty se liší třeba podle zátěže, kterou zvládnou:

  • Typ CZ
  • Typ SES

Zpomalovací práh typu CZ je určen pro nižší rychlosti od 10 do 30 km/h. Při využití typu SES se počítá s rychlostmi od 20 do 40 km/h. Vždy tedy záleží zejména na tom, kde a jakým způsobem potřebujete průjezd vozidel regulovat. Zatímco typ CZ je používám zejména v obytných čtvrtích, u škol, případně u přechodů, případě typu SES se najde uplatnění v místech, kde dochází k vyššímu zatížení. Vyšším zatížení myslíme především nákladní vozidla a používá se tak zejména třeba při vjezdech do průmyslových areálů, případně na některých parkovištích.

Dostatečné označení zpomalovacího prahu

Jistě jste se již setkali se situacemi, kdy zpomalovací práh nebyl dostatečně viditelný. Taková situace je samozřejmě velmi nebezpečná, což platí zejména u vyšších zpomalovacích prahů. Proto je potřeba zpomalovací prahy doplnit o dostatečné dopravní značení, které je naprosto jednoznačné a nepřehlédnutelné. V opačném případě se může stát, že si zde méně pozorní řidiči poškodí své vozidlo.