Likvidace odpadů v autoservisu nemusí být složitá

Vést autoservis není nic lehkého, zahrnuje to mnoho práce, zodpovědnosti a také povinností. Člověk občas neví, kam dříve skočit. Jednou z těch povinností je správně nakládat s odpady. V autoservisech se hromadí velké množství nebezpečného odpadu, který je potřeba správně třídit a likvidovat, ať už to jsou palivové filtry, mastné hadry, provozní kapaliny nebo třeba poškozené pneumatiky. Řádné nakládání s odpady je vaší zákonnou povinností, ale nemusíte na to být sami, starost o odpad můžete svěřit specializované firmě ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o., která za vás převezme kompletní odpadové hospodářství.

Průběh spolupráce

Spolupráce se vám bude velmi líbit, protože vám firma zajistí vše, od A do Z. Jako první obdržíte řádně označené kontejnery a popelnice, které umístíte na vhodné místo. K nim dostanete ceduli pro správné označení místa pro odpad. Odpad budete do těchto kontejnerů třídit a vždy když budou plné společnost je odveze a řádně zlikviduje. Firma dokáže zlikvidovat jakýkoliv druh odpadu. Odkoupí od vás zároveň železo i barevné kovy, autobaterie aj., takže ve finále nemusíte možná platit ani korunu a na spolupráci pouze vyděláte.

Velmi důležité je zajištění zákonných povinností, není jich málo a všechny vám je specialisté obstarají. Jde o zajištění identifikačních listů nebezpečných odpadů, označení sběrových prostředků dle zákona, ohlášení přepravy na ministerstvo, evidence průběžného nakládání s odpady a vypracování ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP. Když budete mít smlouvu a pravidelný svoz odpadu, už se nemusíte být ani inspekce životního prostředí zjistěte více informací na Ecoservis.cz.